W dniu 11.01.2022  r. w I LO im. Lotników Polskich w Oleśnie odbyło się spotkanie uczniów klasy CYBER.MIL z kpt.rez. Tomaszem Harciarkiem, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie. Tematem przewodnim spotkania była praca w zawodowej służbie wojskowej, nauka na studiach wojskowych oraz działania wojsk na misjach pokojowych.

 

kpt. rez. Tomasz HARCIAREK

W 2003 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki (obecny AWL) na wydziale inżynierii lądowej w specjalności budowa dróg i mostów uzyskując tytuł inżyniera oraz stopień wojskowy podporucznika. W latach 2003-2005 r. kontynuował naukę na Politechnice Wrocławskiej studia uzupełniające na wydziale budownictwa uzyskując tytuł magistra inżyniera budowy dróg i mostów. W 2005 r. skierowany do służby w 1 Brygadzie Saperów w Brzegu na stanowisko dowódcy plutonu.  Służbę w 1BSap (przeformowana w 1 pułk saperów) pełnił kolejno na stanowiskach zastępca dowódcy kompanii, dowódca kompanii, oficer sekcji szkolenia. W 2012 r. uczestniczył w misji w Afganistanie na stanowisku zastępcy Szefa Saperów. W 2014 r. rozkazem personalnym przeniesiony do Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu na stanowisko oficera sekcji. W 2015 r. uczestniczył w kolejnej misji w Afganistanie na stanowisku Szefa Logistyki. W 2016 r. obejmuje stanowisko Szefa Sekcji oraz bierze udział misji w Afganistanie. W 2020 r. kończy służbę w JWK w Lublińcu i zostaje przeniesiony do rezerwy.

ML

 

Medal pamiątkowy X zmiany RSM Afganistan