Badania naukowe

 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich, w dniu 1.12.2021 r. będzie realizowany 3 etap badań naukowych na temat: „Aktywność prospołeczna uczniów woj. opolskiego.”  Poprzednie badania, obejmujące ten sam temat, odbyły się w latach 2012/2013 i 2018/2019. Badania prowadzić będą pracownicy naukowi Instytutu Nauk Pedagogicznych – Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej Uniwersytetu Opolskiego.  Celem badań jest zebranie informacji o działaniach prospołecznych, dobroczynnych i wolontariackich wśród młodzieży i nauczycieli naszej szkoły.