W dniu 9.11.2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół w Oleśnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich reprezentowanym przez dyrektora Marka Leśniaka, a Hufcem ZHP Lubliniec im. Górnośląskiego Pułku Piechoty, reprezentowanym przez komendanta hm. Mariusza Maciówa, w zakresie wspólnego działania w zakresie edukacji obywatelskiej, patriotycznej i moralnej młodzieży oraz wzajemnej, pozytywnej promocji.