W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich osiągnęli szereg sukcesów w olimpiadach humanistycznych i społecznych.    Mimo trudności wynikających z pandemii i nauczania zdalnego  w olimpiadach organizowanych przez  Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych w Białymstoku (COPTIOSH) nasi uczniowie tytuły finalistów etapu centralnego i indeksy na większość polskich uczelni publicznych

      • IX Olimpiady wiedzy o III RP (Jakub Sobczak)
      • VIII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka (Brian Malecha)
      • VIII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Laura Gręda i Maciej Zacha)
      • VI Olimpiada Wiedzy Historycznej (Jakub Sobczak)
      • VI Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (Jakub Sobczak)

W XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje narodu polskiego” Jakub Sobczak i Błażej Kluba uzyskali tytuł uczestnika zawodów centralnych Olimpiady.

Wszystkim uczniom, którzy mimo trudności wynikających z nauczania zdalnego starali się reprezentować naszą szkołę w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych i tematycznych serdecznie gratulujemy.

 

MK