Przemówienie Pana Dyrektora Marka Leśniaka

Przemówienie  przedstawicielki wychowawców klas III, Pani Anny Bryś-Gajdy

Pożegnanie uczniów klas III

„Przekazanie władzy”

Przemówienie Macieja Jankowskiego 

Przekazanie sztandaru