Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęła rekrutację na kierunku Prawo w roku akademickim 2021/2022 !!!

Bezpłatne, stacjonarne, pięcioletnie studia o profilu praktycznym dają studentom możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek zawodowych: sądowo-prokuratorskiej, prawniczych zawodów regulowanych i konsularno-legislacyjnej.

Dzięki doskonałej i unikalnej kadrze dydaktycznej składającej się z ekspertów i praktyków (m.in.: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, dyplomatów) absolwenci SWWS będą posiadać wyjątkową wiedzę praktyczną i rzetelne przygotowanie do zawodu.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości oferuje swoim studentom autorski program studiów, indywidualnych opiekunów naukowych, naukę języków obcych pod kątem prawniczym, praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne, akademik, a także dostęp do podręczników online.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z zasadami rekrutacji na stronie: https://swws.edu.pl/prawo/prawo-rekrutacja/, a także śledzenia profilu uczelni, pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/prawoswws/ 

Z wyrazami szacunku

WYDZIAŁ DS. EDUKACJI PRAWNEJ
Departament Strategii i Funduszy Europejskich