Znany jest już X Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP w 2021 roku.

Mimo trudności wynikających z pandemii i nauczania zdalnego w ubiegłym roku szkolnym w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP I Liceum Ogólnokształcące   im. Lotników Polskich w Oleśnie zajęło 23 miejsce na 263 szkoły sklasyfikowane z całej Polski. Szkoła, po raz kolejny uzyskała również tytuł

ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP roku 2021.

Miejsce szkoły w rankingu zależne jest od sukcesów uczniów, uzyskiwanych w olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych w Białymstoku.

 

Gratulujemy uczniom i opiekunom.