Egzamin DSD II – wiadomości ogólne:

DSD (Deutsches Sprachdiplom) – rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego przygotowuje Kultusministerkonferenz (KMK).

Egzaminy na DSD są przeprowadzane w szkołach średnich w klasie maturalnej. Ich poziom, w skali trudności egzaminów, określa się na dzień dzisiejszy na C1, z czego wynika, że egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge. Do egzaminu podchodzi się bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek opłaty, o ile zdaje się go grupowo. Natomiast za zdawanie indywidualne należy płacić.

Zdawalność egzaminu:

 Osoby, które osiągną co najmniej 30% z każdej części, ale nie przekroczą 60% ze wszystkich części, otrzymują certyfikat DSD B2, natomiast osoby, które osiągnęły w każdej części egzaminu próg min. 60 % –  DSD C1.

 

Przydatne linki

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej.

!! Uczniowie przygotowują się leksykalnie do 3 obszarów językowych tzw. Sternchenthemen. Sukcesywnie jeden temat jest co roku zastępowany innym.

Część pisemna składa się z:

  • rozumienia tekstu czytanego
  • rozumienia ze słuchu
  • napisania tekstu (streszczenie tekstu – oryginalny artykuł z gazety, lub Internetu oraz opisu statystyki, napisanie rozprawki i wyrażenie własnego zdania z uzasadnieniem

Część pisemna sprawdzana jest w Niemczech.

Część ustna składa się z:

  • prezentacji tematu (problemowego, dotyczącego aktualnych tematów ważnych dla Niemiec i Polski) przygotowanego przez zdającego – praca nad tematem rozpoczyna się na ok. rok przed egzaminem;
  • przygotowania ok. 5-minutowego referatu na temat, który zostaje przydzielony już w trakcie egzaminu (zdający ma dwadzieścia minut na przygotowanie się do niego).

Część ustna przeprowadzana jest przez 3 egzaminatorów: nauczyciela, który przygotowywał uczniów do egzaminu, niemieckiego przedstawiciela ZfA (nadzorującego cały ten egzamin) oraz drugiego  nauczyciela germanisty.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie egzaminu DSD II

Germanistki oleskiego LO