(Zdjęcie pochodzi z zasobów ubiegłorocznych)

(Zdjęcie pochodzi z zasobów ubiegłorocznych)

Lidia Szczepaniak kolejny raz reprezentowała naszą szkołę w  konkursie geologicznym. W tym roku szkolnym konkurs był przeprowadzony pod hasłem (R)EWOLUCJE ZIEMI. Organizatorami konkursu są: Muzeum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny i Ministerstwo Środowiska.