W roku szkolnym 2019/2020 Ania Hassinger z klasy IIA otrzymała wyróżnienie za udział w XIX Powiatowym Konkursie 8 Wspaniałych. Gratulacje złożył Pan Dyrektor, życząc dalszej wytrwałości w wypełnianiu bezpiecznie misji wolontariusza.

Opiekun Klubu 8 p. Grażyna Chałupka wręczyła w imieniu Starostwa Powiatowego w Oleśnie pamiątkową statuetkę, z życzeniami wytrwałości w pełnieniu dalszej pracy wolontariackiej. Powodzenia życzył również  Wychowawca klasy Pan Marek Koloch.