Kochani Uczniowie

i Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego

 im. Lotników Polskich w Oleśnie.

Z okazji 1 czerwca – „Dnia Dziecka” Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele składają Wam najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności, radości
i spełnieni
a marzeń.