W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy w  olimpiadach  tematycznych organizowanych przez Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych w Białymstoku, powołanego przez Fundację Polska Edukacja   im. KEN, uzyskując tytuły finalistów oraz indeksy na kierunki humanistyczne ( np. prawo, administracja, historia, nauki polityczne, europeistyka) większości polskich uczelni państwowych.

  • W VIII Olimpiadzie Wiedzy o III RP tytuł finalisty uzyskał

Jakub Sobczak z klasy IId,Patryk Augustniok

  • W VII Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej tytuły finalistów uzyskali;

 

Patryk Augustyniok z klasy IIIa,

Jakub Sobczak z klasy IId,

Iga Reszko z klasy IId,Kamil Pietrasz

  • W V Olimpiadzie Wiedzy Historycznej tytuły finalistów uzyskali:Michał Sosnowski

Kamil Pietrasz z klasy IIIc

Michał Sosnowski z klasy Ic,

  • W V Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie tytuł finalisty uzyskał

Jakub Sobczak z klasy II d.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy. (M.K.)