Jakub Świtała finalistą XII Olimpiady Historycznej 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Uczeń  klasy IIIb Jakuba Świtała uzyskał tytuł finalisty zawodów centralnych XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Jego sukces wiąże się z tym, że obligatoryjnie otrzymuje maksymalną liczbę punktów na egzaminie maturalnym z historii oraz jako finalista olimpiady centralnej starając się o przyjęcie do szkół wyższych może korzystać z preferencji przy przyjmowaniu na studia przyznanych mocą uchwał senatów poszczególnych uczelni (art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Z powodu przesunięcia przez MEN terminu finałów centralnych Olimpiady, o tytuł laureata Jakub Świtała będzie mógł walczyć w późniejszym terminie.

 Serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy powodzenia w zawodach ścisłego finału.

M.K.