Stypendia Dyrektora Szkoły

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie, w dniu 31.01.2020 r. wręczył po raz piętnasty uczniom stypendia za bdb wyniki w nauce. Najwyższe średnie ocen w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli:

Maciej Jankowski, kl. I F – 5,44

Michał Sosnowski, kl. I C – 5,31

Jakub Świtała , kl. III B – 5,20.

Najlepszej trójce gratulujemy osiągniętych wyników. Życzymy powodzenia i sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy.

M.L