WIELKA LEKCJA GEOGRAFII

W dniu 15 grudnia 10 osobowa grupa młodzieży naszego liceum uczestniczyła po raz kolejny  w Wielkiej Lekcji Geografii. Tym razem Wielka Lekcja Geografii poświęcona była górom, których wielkich miłośnikiem był zmarły przed rokiem Zbyszek Łuczak – twórca i dyrektor Explorers Festival i Wielkiej Lekcji Geografii. Ten dzień to wielkie święto przygody i podróży. Tematem przewodnim były „Góry – misterium przyrody”. Była to wyjątkowa lekcja geografii – spektakl, na który składały się akty poświecone genezie gór ich kapryśnej, ale jakże pięknej naturze, a także ludziom gór.

Na zakończenie Wielkiej Lekcji Geografii odbył się Konkurs na Najlepszego Młodego Geografa, w którym startowało około 500 osób. Wielkie gratulacje należą się Michałowi Sosnowskiemu, który zajął IX miejsce.

Serdeczne podziękowania składamy panu  Wilhelmowi Beker – Prezesowi Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie za sfinansowanie wyjazdu.

 

GISday 2019

13 listopada 2019 roku w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Opolskiego odbył się IV OGOLNOPOLSKI DZIEN INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GISday 2019. Celem seminarium była popularyzacja Systemów Informacji Geograficznej oraz zapoznanie uczestników z technologią GIS, która umożliwia szybkie oraz efektywne pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi przestrzennymi w celu podejmowania strategicznych decyzji w wielu sektorach gospodarki. W ramach seminarium odbyły się wykłady i warsztaty, podczas których zaprezentowane zostały nowoczesne rozwiązania stosowane do pozyskiwania i modelowania danych przestrzennych, w tym m.in. oprogramowanie GIS, aplikacje mapowe, skaning laserowy, modelowanie 3D, zobrazowania satelitarne i drony.

W zajęciach tych wzięła udział grupa uczniów klas II realizująca zakres rozszerzony geografii.

 

 

 

 

Warsztaty terenowe

W dniu 25 października 2019  roku odbyły się warsztaty terenowe z geografii. Grupa uczniów klas III realizujących zakres rozszerzony z geografii pod opieka pani Edyty Wesołowskiej miała okazje poznać metody badan terenowych w praktyce. Przygotowane ćwiczenia,  zadania były formą samodzielnego pozyskania wiedzy na temat zróżnicowania środowiska fizycznogeograficznego okolic Olesna.

 

 

 

 

 

 

Zmagania w konkursach i olimpiadach

15 listopada zakończył się etap pisemny Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. 6 grudnia otrzymaliśmy mila wiadomość – Nikodem Giza zakwalifikował się do finału Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, który odbędzie się już 16 grudnia.

Mamy nadzieje, ze Weronika Kula i Patryk Augustyniok  zakwalifikują się do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej.

 Trzymamy za wszystkich kciuki.