W dniu 29 marca 2019 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbył się finał  VIII Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Organizatorami Olimpiady są Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Związek Górnośląski.  

 VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku została objęta honorowym patronatem:

Śląskiego Kuratora Oświaty,

Opolskiego Kuratora Oświaty.

W tym ostatnim etapie I Liceum Ogólnokształcące  im. Lotników Polskich w Oleśnie reprezentowali:

Zosia Jelonek – uczennica IIa i Kacper Świerczek – uczeń IIId.

Kacper Świerczek zajął II miejsce i uzyskał tytuł laureata. Zosia Jelonek uzyskała tytuł finalisty. Oboje otrzymali nagrody rzeczowe. Laureaci otrzymali promesy indeksów na wybrane studia. Kacper wybrał Indywidualne Studia Międzyobszarowe na Uniwersytecie Śląskim.

Gratulujemy Kacprowi i Zosi