W dniu 28 marca 2019 odbyły się na naszej szkole warsztaty dla uczniów i nauczycieli powiatu oleskiego: „ Jak przygotować nauczycieli do pracy z uczniami w zakresie ubezpieczeń”.

Warsztaty przeprowadziła pani Elżbieta Szaran-trener Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

W czasie warsztatów uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób planować, dokonywać racjonalnych wyborów, zwłaszcza w zakresie gospodarowania swoimi środkami finansowymi. Uczniowie rozwiązywali quizzy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz uczestniczyli w grze edukacyjnej „ Planuję-zyskuję”.

Galeria