09.04.2018 roku w Białymstoku odbył się etap centralny Olimpiady wiedzy o IIIRP. Dwoje naszych uczniów Barbara Bartela i Kevin Malecha uzyskało tytuł finalisty.Gratujemy.

B.B