W dniu 17 października 2018r 7 uczniów naszej szkoły: Marta Chwalczyk, Alicja Maryniak, Piotr Zug, Stefania Prochota, Zuzanna Ulbrich, Karolina Trocha i Nikodem Giza odebrało z rąk Marszałka Województwa Opolskiego  Andrzeja Buły stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w ramach programu „Wspieramy najlepszych II”. Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach nauki.

Marzena Zug