Bywają w życiu chwile, które w pamięci zostają,

I chociaż czas przemija, one nie mijają”/

 

          Przebrzmiały już echa obchodów 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie. Wszyscy uczestnicy tej wspaniałej uroczystości mieli okazję, aby zrozumieć sens powyższych słów. To wielkie wydarzenie miało miejsce 15 czerwca. Był to dla całej szkolnej społeczności dzień niezwykle radosny. Długotrwałe przygotowania zaowocowały wspaniałą imprezą, podczas której można było poczuć powiew historii, wzruszającą refleksję wspomnień oraz szkolny klimat łączący pokolenia. Oleski ogólniak przeżywał swój jubileusz. Była okazja do podsumowań i wspomnień, bo to przecież „140 lat tradycji (1878 – 2018) i 70 lat liceum (1948 – 2018)”, jak głosiły napisy reklamujące to doniosłe w historii szkoły wydarzenie. Przygotowali je ci, którzy tutaj są teraz, przede wszystkim dla tych, którzy kiedyś byli tu przed nami. To oni stworzyli historię tej szkoły, a naszym zadaniem jest dbać o nią codzienną pracą i jak najlepiej ją uzupełniać.

         W zacnym gronie gości szkoła obchodziła swój jubileusz. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, nauczyciele-emeryci, absolwenci, byli i obecni pracownicy i uczniowie szkoły. Wśród nich: ks. Biskup Andrzej Czaja – ordynariusz opolski, Marszałek Województwa Opolskiego – p. Andrzej Buła, Opolski Kurator Oświaty – p. Michał Siek, pracownicy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Oleśnie, olescy księża, dyrektorzy oleskich szkół oraz szkół z sąsiednich miejscowości. W kościele Bożego Ciała odprawiona została uroczysta msza święta w intencji uczniów i pracowników szkoły. 

       Po powitaniu wszystkich gości uczczono minutą ciszy tych pedagogów, pracowników i absolwentów szkoły, którzy odeszli już do wieczności, pozostawiając po sobie wspomnienia i ślad swojego tutaj istnienia.

          To wyjątkowe szkolne święto poprzedziły imprezy towarzyszące, w przygotowanie których aktywnie włączyło się Oleskie Muzeum Regionalne. 07 czerwca w auli szkoły odbyło się XXXVIII Czwartkowe Spotkanie Muzealne na temat „Wokół Lotników Polskich w Oleśnie”. P. Andrzej Suder, nauczyciel historii w ZSZ w Oleśnie, wygłosił referat, przybliżając zebranym sylwetki lotników, którzy zginęli w obronie Ojczyzny w pobliżu naszego miasta w pierwszych dniach września 1939r. oraz przedstawił fakty związane z nadaniem szkole imienia Lotników Polskich. Na budynku szkolnym została odsłonięta instalacja przestrzenna z motywem śmigła samolotu i biało-czerwonej szachownicy. Autorem projektu jest p. Stanisław Pokorski. Od 13 czerwca w muzeum miejskim można zwiedzać wystawę pt. „70 lat Liceum w Oleśnie” przygotowaną ze zgromadzonych dokumentów i eksponatów przez p. Ewę Cichoń – dyrektor muzeum i pracowników. W zgromadzeniu materiałów historycznych nieocenioną pomocą służyła p. Elżbieta Lesik – emerytowana nauczycielka historii oraz p. Jan Piech – pasjonat lokalnej historii i kolekcjoner.

          W przygotowanie uroczystości zaangażowała się cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów, sponsorzy i przyjaciele szkoły.

        Z historią oleskiej oświaty zapoznali uczestników imprezy historycy: p. Ewa Cichoń i p. Marek Koloch. P. Ewa w swoim referacie mówiła o początkach szkolnictwa na ziemi oleskiej, natomiast p.Marek przedstawił powojenną historię szkoły. Zaprezentowano sylwetki wybitnych pedagogów oraz przedstawiono typy placówek oświatowych, które funkcjonowały na przestrzeni lat w budynku szkoły, obecnie pięknie wyremontowanym i rozbudowanym.

      Teraźniejszość szkoły prezentowały przygotowane wystawy. Można było znaleźć w nich wszystko to, czym obecna szkoła żyje na co dzień i co składa się na całokształt jej pracy, a więc wolontariat, sport, mecze matematyczne, egzaminy DSD, stypendia otrzymywane przez najlepszych uczniów itd. Na listach absolwentów swoje nazwiska mogli odnaleźć nawet ci, którzy egzamin maturalny zdali w 1951r.

      Dyrektor szkoły, p. Marek Leśniak, w swoim przemówieniu mówił o współczesnej działalności dydaktyczno wychowawczej szkoły, osiągnięciach i sukcesach obecnych uczniów oraz realizowanych przez szkołę inicjatywach. Trudno nie docenić organizowanych w szkole od 18 lat Szkolnych Konfrontacji Teatralnych, konkursów poetyckich, turniejów tańca, szeregu imprez sportowych, cyklicznych wyjazdów do teatrów czy na lekcje uniwersyteckie. Nauczyciele zaszczepiają w uczniach pasje literackie i artystyczne, starają się przygotować młodzież do uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślił również, że w szkole zawsze najważniejszy był, jest i będzie uczeń, duszą szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.

        Dyrektor szkoły ze słowami podziękowań zwrócił się do wszystkich nauczycieli-emerytów, którzy kiedyś swoją pracą służyli uczniom, przygotowując ich do dorosłego życia, a towarzysząca im twórcza pasja przekazywania wiedzy kształtowała postawy młodych ludzi i zrodziła wiele szlachetnych owoców. Obecnych na uroczystości byłych dyrektorów szkoły: p. Jana Kusa i p. Henryka Zuga poproszono o wspomnieniową wypowiedź.

      Przemówienia i referaty przeplatały piosenki śpiewane przez uczniów i absolwentów przygotowanych przez nauczycielkę muzyki, p. Renatę Wiendlochę. „Tych lat nie odda nikt…, Profesorze, pókiś blisko jeszcze nas… „ Niejednemu z absolwentów łezka zakręciła się w oku, gdy usłyszał te piękne słowa znanych z młodości piosenek.

        Część oficjalną zakończyły serdeczne życzenia składane szkole na ręce pana dyrektora: wszelkiej pomyślności, przyjaciół, sponsorów, przychylności lokalnych władz i kolejnych lat owocnego rozwoju. Dziękujemy z całego serca!

         Miło było popatrzeć na przybyłych na uroczystość absolwentów, którzy tu spędzili beztroskie lata swojej młodości, najpiękniejszy okres swojego życia, do którego powracają z radością i rozrzewnieniem. Tu przeżyli swoje pierwsze życiowe sukcesy, tu zrodziły się wspaniałe przyjaźnie, a niektóre z nich zapewne przetrwały próbę mijającego czasu. Tu „niesieni falami życia płynęli przez morze wiedzy”. Szkoła to dla nich miejsce , które wspominają z sympatią, bo kiedyś pełniła funkcję drugiego domu i przygotowała do życia na własny rachunek. W murach tej szkoły pozostawili cząstkę siebie, więc szkoła otwiera dla nich swe gościnne progi. Spacerowali szkolnymi korytarzami, zaglądając do sal lekcyjnych i ulubionych zakątków, witali się z koleżankami i kolegami ze swoich klas, roześmianymi gromadkami otaczali swoich profesorów i wychowawców. Rozmawiali, wspominali, ciesząc się chwilą. Być może wiele szkolnych przeżyć umknęło już z ulotnej ludzkiej pamięci , ale każdy podsumowując szkolny okres swojego życia zgodzi się na pewno ze słowami poety:

Tak, jak w szkole nigdy potem ci nie będzie,

Choćbyś zjeździł za przygodą cały świat.

Nawet jeśli wszystko poznasz i zdobędziesz,

Nie zapomnisz tego smaku szkolnych lat.”

                Mamy nadzieję, że ten uroczysty dzień pozostawił miłe wrażenia zarówno w pamięci gości, absolwentów, jak i obecnych uczniów, dumnych z tego, że uczęszczają do szkoły z bogatymi tradycjami. Chciejmy wspólnie dalej je budować, aby kiedyś też nas dobrze wspominano.

                Szkoła przeżyła swoje urodziny i uczciła je uroczyście. Chyba się udało!

 

K.B.

Zobacz jeszcze:

Galeria

Relacja TVP3

Liceum na z dawnych lat

Jubileusz Liceum  w muzeum

Czwartkowe spotkania