W roku szkolnym 2017/2018 o tytuły laureatów i finalistów X Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej i Konkursu Historycznego rywalizowało w zawodach rejonowych  i okręgowych 49 uczniów ze szkół województwa opolskiego. Najlepsi spotkali się w 25.04.2018 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Opolu na uroczystym podsumowaniu konkursu i olimpiady.

W roku szkolnym 2017/2018 tematyka obejmowała historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1887 – 1922 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej oraz sylwetek dowódców.

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała oraz Szef Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu – ppłk Andrzej Maciążek wręczyli wyróżnionym uczniom dyplomy, stosowne nagrody oraz drobne upominki ich opiekunom.

Podczas etapu ustnego finałów centralnych, województwo opolskie reprezentować będzie w kategorii szkół średnich Patryk Placek, uczeń klasy II b I LO im. Lotników Polskich w Oleśnie  (opiekun mgr Marek Koloch), który zwyciężył w etapie okręgowym i uzyskał jako jedyny niezbędną ilość punktów aby zakwalifikować się do zawodów finałowych.  Pierwsza, pisemna część etapu centralnego odbyła się 22 marca 2018r Patryk uzyskał po części pisemnej finału centralnego tytuł finalisty i zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii (100% punktów). W dniach 7-9 czerwca br w Warszawie będzie walczył o tytuł laureata olimpiady.

Uroczystość zakończyła się drobnym poczęstunkiem, na który zaprosili wspólnie Opolski Kurator Oświaty i gospodarz imprezy, Dyrektor VIII LO w Opolu – Pani Lucyna Dzikiewicz-Niski

 

 

Strona kuratorium