23 marca 2018 r. odbył się finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, organizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związek Górnośląski. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska

Wśród tegorocznych laureatów jest
Sandra Famuła
uczennica klasy III naszego liceum.

Serdecznie gratulujemy Sandrze sukcesu