Uczennica kl. II a naszej szkoły, Ewa Konieczna, brała udział w zawodach II stopnia (okręgowych) XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego, które odbyły się 03 i 04. marca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Sląskiego w Sosnowcu. Olimpiada składała się z dwóch części: pisemnej (test leksykalno- gramatyczny z elementami wiedzy realioznawczej) i ustnej (5 – 7 minutowa wypowiedź na wylosowany temat).

Chociaż Ewa uczy się języka rosyjskiego od podstaw i dopiero drugi rok, po pomyślnym przebrnięciu przez etap szkolny olimpiady, odważyła się rywalizować z uczestnikami, którzy język rosyjski znają lepiej, gdyż zaczęli poznawać go znacznie wcześniej lub na przykład dzieciństwo spędzili w Rosji.

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i życzymy wytrwałości i sukcesów w dalszej nauce.

K.B