W tym roku szkolnym aż 16 uczniów klas III przystąpiło 28.11.17 do egzaminu pisemnego. Składał się on z rozumienia tekstu czytanego, rozumienia tekstu słuchanego oraz  wypracowania z analiza tekstu, statystyk i rozprawki.

04. i 05.01.18 nasi uczniowie przystąpili do etapu ustnego – egzamin wyłącznie w języku niemieckim, który nadzorowała przewodnicząca p. Nina Diehl  i zdało ten etap na poziomie C1 i B2. Całej naszej szesnastce gratulujemy przełamania oporów, wytrwałości, mozolnego przygotowywania się, pisanie niezliczonych prac pisemnych oraz wkuwanie wytycznych  i leksyki. Tym, którzy nie skorzystali z tej oferty, proponujemy spróbowania swoich sił

 

 

Z klasy IIIc były to następujące osoby:

 1. Nicol Baumgart
 2.  Dominik Flak
 3. Wiktoria Grzesik
 4. Paulina Kassner
 5. Karolina Jokiel
 6. Katarzyna Macha
 7. Patryk Odoj
 8. Sandra Przywara
 9. Karolina Ptok
 10. Wiktoria Stróżyk
 11. Eryk Wolny
 12. Aaron Wróbel
 13. Z klasy IIIb
 14. Ilona Wieczorek
 15. Patrycja Dratwa
 16. Z klasy IIIa
 17. Piotr Hober
 18. Sylwester Bogatka

Przypominamy, że egzamin ten jest najwyższym rangą egzaminem Republiki Federalnej Niemiec za granicą.

Gratulujemy naszej całej wyjątkowej grupie młodzieży i życzymy wykorzystania swoich ogromnych możliwości językowych na dalszej drodze!!

Gabriela Janicka i Renata Kassner

Grupa DSD wspierana jest merytorycznie i finansowo przez ZfA, czyli Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą, którego kierownikiem  we Wrocławiu do czerwca 2017 była pani Dorothea Burdzik, która  dbała o wyposażenie pracowni języka niemieckiego w sprzęt multimedialny, słowniki i zestawy potrzebnych podręczników. Służyła również radą nauczycielom oraz uczniom przewodnicząc komisji ustnych egzaminów pilotażowych i wskazując wszystkim rocznikom, jakie mocne i słabe strony miały prezentacje ich kolegów. Od tego roku jej funkcje przejęła p. Susanne Lindemann