13.12. 2017r. nasi uczniowie klas III uczęszczający na zakres rozszerzony z fizyki mieli okazję uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych przez dr. Franciszka Gajdę z Politechniki Opolskiej.
Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z optyki geometrycznej. Zajęcia były prowadzone w języku niemieckim. W ten sposób dr Gajda promował inicjatywę polsko-niemieckich studiów informatycznych na Politechnice Opolskiej.
.