8 grudnia 2017 r. w auli naszej szkoły odbyły się eliminacje lokalne Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego. To już dwudziesta edycja tego konkursu, choć dopiero trzeci raz jego eliminacje zorganizowano wu nas.

          Tegoroczne przemówienia miały odnosić się do paradoksalnie brzmiącego tytułu rozprawy filozoficznej ks. prof. Józefa Tischnera: „Nieszczęsny dar wolności”.

         Wśród 17 uczestników głosy były różne: jedni zgadzali się z tym stwierdzeniem, inni udowadniali jego absurd. To, co dla części przemawiających było przejawem wolności, dla pozostałych było jej zaprzeczeniem. A wszyscy mówili niezwykle przekonująco…!

            Ostatecznie jury w osobach pani Marii Mitrengi, księdza Michała Ludewicza oraz pana dra Sebastiana Taboła wyróżniło cztery osoby, a właściwie osobowości krasomówstwa:

I miejsce zajęła Aleksandra Kokot (kl. II d), 😀

II – Wiktoria Drzygaluk (III klasa gimnazjalna w Radłowie)

III – Katarzyna Adamczyk (kl. III a),

wyróżnienie – Michał Skowronek (kl. III c).

Kasia otrzymała też nagrodę publiczności, czyli uczestników konkursu.

            Wszyscy czworo zakwalifikowani zostali do eliminacji regionalnych w Opolu.

E.SZ,