W dniu 31 marca 2017 r. odbył się finał VI Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Laureatem olimpiady został Dawid Wiendlocha, zajmując IX miejsce. Hasło przewodnie tegorocznej olimpiady brzmiało Od reformacji do rewitalizacji. Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się znajomością historii, geografii, kultury, języka Górnego Śląska. Organizatorami Olimpiady są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związek Górnośląski.

11 kwietnia w auli naszej szkoły przeprowadzony został finał XIX edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim.
W finale uczestniczyli: Dawid Wiendlocha i Tomek Jendrosek. Dawid Wiendlocha wykazał się dużą znajomością własnego regionu, zajął w rezultacie IV miejsce.

W dniu 29 marca Dawid Wiendlocha uczestniczył w finale Olimpiady Statystycznej.  Tylko 1 punkt po etapie pisemnym dzielił Dawida od zakwalifikowania go  do części ustnej finału Olimpiady.

Gratulujemy sukcesów