Nie wszyscy lubią poezję…?

O niezwykłym spotkaniu w radłowskim gimnazjum

             Słowo pisane wierszem – to temat niezwykłego spotkania, które odbyło się 31 marca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Radłowie. Dlaczego niezwykłego?

Otóż jego głównym bohaterem był uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich  w Oleśnie – Michał Wiendlocha. Michał jest uczniem klasy I d, mieszka w Borkach Małych i od kilku już lat pisze wiersze.

Spotkanie poświęcone poezji zorganizowała nauczycielka języka polskiego w gimnazjum w Radłowie – Pani Jolanta Krzemińska. Zaproszonym gościem był Michał, który prezentował swoją twórczość.  Towarzyszyli mu licealiści – koleżanki i koledzy z jego klasy.Wśród słuchaczy znaleźli się przedstawiciele grona pedagogicznego radłowskiego gimnazjum oraz uczniowie tej szkoły.

Podczas spotkania młody poeta zwrócił uwagę na ważne wartości i postawy moralne towarzyszące nam każdego dnia, a przede wszystkim – zachęcił do przelewania swoich myśli na papier.

Każdemu prezentowanemu wierszowi towarzyszył krótki wstęp opowiedziany przez Michała – dotyczył on jego osobistych doświadczeń i przeżyć, dzięki czemu każdy słuchacz mógł lepiej utożsamić się z liryką licealisty.

Zebrani mogli się również dowiedzieć, jak rozpoczęła się przygoda Michała z poezją oraz w jaki sposób rozwijała się jego twórczość.

Michał udzielił przy tym wielu cennych wskazówek i rad, które z pewnością pozostaną w pamięci gimnazjalistów na długo. Odpowiedział także na pytania zebranych.

W spotkaniu wzięły udział również uczennice PG w Radłowie, które swoimi występami wokalnymi i recytatorskimi wzbogaciły jego program.

Gromkimi brawami podziękowali gimnazjaliści Michałowi za prawie dwugodzinne wystąpienie.

Wydarzenie okazało się sukcesem! Na pewno zapamiętamy słowa przekazane nam przez młodego poetę: „Nieważne, jak nisko upadniesz. Najważniejsze, byś doceniał drugiego, widział
w sobie nieskończoną wartość i walczył dalej.”

A.K.