I LO im. LOTNIKÓW POLSKICH SREBRNĄ SZKOŁĄ EUROPEJSKIEJ PRAWORZĄDNOŚCI RP

OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU OLIMPIJSKIEGO COPTIOSH w roku 2017.

W bieżącym roku szkolnym w VI Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Stowarzyszenia Edukacyjno – Oświatowego COPTIOSH uzyskała XIII miejsce w Polsce na ok. 6 tys. szkół ponadpodstawowych (!) uzyskując tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP. Do rankingu zaliczono wyniki olimpiad przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych z historii i wiedzy  o społeczeństwie organizowanych w naszym kraju.

Na zajęcie tak wysokiej lokaty wpłynęło uzyskanie przez naszych uczniów  w ubiegłym roku szkolnym 11 tytułów finalistów i 1 laureata etapów centralnych  w/w olimpiad. Wszyscy Ci uczniowie otrzymali indeksy (głównie na prawo) najlepszych polskich uniwersytetów. Gratulujemy.

M.K.