Zamieszczony poniżej alfabetyczny spis nauczycieli, którzy pracowali w szkołach związanych z oleskim liceum w latach 1945-2017, może być niepełny ze względu na braki w dokumentacji (dotyczy to szczególnie lat czterdziestych) i na fakt, że uwzględnia zasadniczo tylko tych, którzy pracowali co najmniej rok w pełnym wymiarze godzin. Chcemy, aby tu zaprezentowany wykaz (dla ułatwienia – alfabetyczny) pomógł odnaleźć dawnych przyjaciół, przypomnieć bliskich niegdyś nam ludzi, którzy wzbogacali naszą osobowość, pomogli ukształtować charaktery.

Włodzimierz Koszarski – od 16 VI 1945 do 30 VI 1946r
Włodzimierz Koza – od 1 VII 1946 do 31 VIII 1946r
Władysław Matuszkiewicz – od 1 IX 1946 do 24 IX 1948r

Mieczysław Natkaniec – od 1948 do 1959 r
Alfred Kopeczek – od 1959 do 1962 r
Kazimierz Krych – od 1962 do 1963 r
Władysław Ciężki – od 1963 do 1975 r
Jan Kus – od 1975 do 1979 r

Marianna Wręczycka – od 1979 do 1992 r
Henryk Zug – od 1992 r do 1996 r
Marek Leśniak – od 1996 r

Ferdynand Lercher – od 1950 do 1953 r
Piotr Polak – od 1954 do 1956 r
Janina Błaszczak – od 1956 do 1959 r
Mieczysław Natkaniec – od 1959 do 1960 r
Władysław Ciężki – od 1960 do 1963 r
Franciszek Gwiazdowski – od 1963 do 1967 r
Krystyna Szychowska – od 1984 do 1988 r
Ewa Fladecka – od 1988 do 1990 r
Henryk Zug – od 1990 do 1992 r
Marek Koloch – od 1992 r do 1997 r
Krystyna Grzebiela – od 1997 r
Grażyna Bogacz – od 2002 r do 2018 r
Marzena Zug – od 2018 r

Adamczyk Teresa przedmioty medyczne
Adamczyk Zofia historia, WOS
Baliński Waldemar przedmioty zawodowe
Baum Elke lektor języka niemieckiego
Baumgart Karl lektor języka niemieckiego
Bełkot Rita (+) wychowanie fizyczne
Biniek Beata, wiedza o kulturze

Bioły Karina biologia, chemia
Bioły Michał informatyka
Blukacz Maria nauczanie początkowe
Błaszczak Alfons (+) geografia, język łaciński
Błaszczak Janina (+) matematyka, język angielski
Bober Anna chemia
Bodak Stanisława chemia
Bogacz Grażyna biologia
Borecka Krystyna, język rosyjski

Borowik Grażyna przedmioty medyczne
Brodacka Hanna (+) język polski
Brodacki Jan (+) język angielski
Bryś – Gajda Anna język angielski
Brzęczek Lila przedmioty medyczne
Bugaj-Kubacka Małgorzata język polski
Ciężki Władysław (+) fizyka
Chałupka Grażyna przedmioty medyczne, psychologia, WDŻ
Chęcińska Ewa przedmioty ekonomiczne
Chmielewski Jan wychowanie fizyczne
Chyrek Krystyna przedmioty medyczne
Czaja (Kozioł) Janina muzyka
Dachowski Marian (+) wychowanie fizyczne
Demarczyk Barbara język niemiecki
Dobrzyńska Maria język rosyjski
ks. Donarski Zbigniew religia
Dudek Stanisław wychowanie techniczne
Faliński Andrzej wychowanie fizyczne
Falińska Krystyna język francuski
Famuła (Błaszczok) Dorota język niemiecki
Felis Hubert język angielski
Fladecka Ewa przedmioty medyczne
Fladecki Tadeusz przedmioty medyczne
Flank Mariola język polski
Frankiewicz Magdalena biblioteka
Frączek Aleksandra biologia, prace ręczne
Galus Krzysztof wychowanie fizyczne
Galus Wiesława przedmioty zawodowe
Garncarek (Olek) Elżbieta język polski
Głogowska Jagoda język angielski
Głowacz Maria (+) nauczanie początkowe, język polski
Gołda Wiesław przedmioty medyczne
Gołdzińska M. przedmioty medyczne
Górska Katarzyna matematyka
Górski Waldemar matematyka, informatyka
Grabas (Leśniak) Katarzyna historia, WOS, etyka
Green Stephen lektor języka angielskiego
Grzebiela Krystyna język łaciński
Gurok Bernadeta rehabilitacja
Gwiazdowski Franciszek (+) język rosyjski, historia
Hajdus Eugeniusz elementy samoobrony
Haławin Izabela przedmioty medyczne
Hamela Stanisława fizyka
Hanzel – Szeja Ewa język angielski
Hober Krystyna religia, chór
ks. Horwath Jan (+) religia
Hucz Wanda język migowy
Iłowiecka Regina (+) język polski
Iłowiecki Tadeusz (+) plastyka, zajęcia praktyczne, matematyka
Iwańska Zofia (+) chemia
Izydorczyk Jarosław wychowanie fizyczne, PO
Jabłońska Maryla przedmioty medyczne
Jackowski Bogumił (+) fizyka, chemia
Jaguś Mariusz fizyka
Janicka Gabriela język niemiecki
Jaroń Aneta język niemiecki
Jasińska (Gűnter) Maria matematyka
Jasińska Natalia (+) geografia
Jeziorowski Jerzy wychowanie fizyczne, PO
Jurkowska Helena (+) nauczanie początkowe, rysunek
Kaczmarczyk Jolanta chemia, biologia, informatyka, przedsiębiorczość
Kaliciak Gabriela rachunkowość
Kalina Piotr informatyka
Kanicka Izabela filozofia
Kassner (Miska) Renata język niemiecki
Kleszcz Katarzyna przedmioty pedagogiczne
Koloch (Widera) Magdalena przedmioty ekonomiczne, informatyka, PO
Koloch Marek historia, WOS, PO
Kompała Łukasz psycholog, pedagog
Konarski Andrzej biologia
Konieczny Jan biologia
Kopeczek Alfred (+) język polski
Kostrzewska Halina matematyka
Koszarska Antonina (+) prace ręczne, nauczanie początkowe
Koszarski Włodzimierz (+) geografia
Kozioł Barbara język rosyjski
Kozioł Józef (+) muzyka
Kränzle Cornelia lektor języka niemieckiego
Kruczek Henryk (+) PO, język polski
Kruczek Michalina biologia
Krukowski Józef (+) język polski
Krzechka Grażyna wychowanie fizyczne
Krzyczkowska(Parkitna)Teresa(+) wychowanie techniczne
Kurpiel Marcin, wychowanie fizyczne

Kus Jan matematyka
Kuś Maria przedmioty ekonomiczne
Lepka Bogdan religioznawstwo, PO
Lercher Ferdynand (+) historia, język polski
Lesik Elżbieta historia, WOS
Lesik Józef (+) historia
Leśniak Jan przedmioty ekonomiczne
Leśniak Marek WOS, biologia
Lewicki Henryk (+) muzyka, historia, język rosyjski
Lipińska Krystyna fizyka
Lipus Barbara wychowanie techniczne
Lubojańska Mariola pedagog
ks. Ludewicz Michał, religia

Łokczewska Izabela (+) nauczanie początkowe
Magiera Lidia przedmioty medyczne
Marcinczak T. przedmioty medyczne
Matusiak Bożena język polski
Matuszkiewicz Władysław (+) matematyka
Matyja Stanisław muzyka
Matyszkiewicz Joanna, język angielski

Mazur Grażyna przedmioty medyczne
Michalczyk (Szostek) Maria geografia
Michalczyk Tadeusz wychowanie techniczne
Michalski Jan biologia
Mielczarek Aniela biologia, chemia
Mika Krystyna historia, rysunek
Mistygacz Ludwika (+) nauczanie początkowe, język polski, historia
Mistygacz Stanisław (+) psychologia, przyroda, wychowanie fizyczne
Mitura (Wolna) Aneta język polski
Mróz Stanisław geografia
ks. Muszalik Krystian religia
Natkaniec Mieczysław (+) matematyka
Natkaniec Zofia (+) język polski
Nawrocka Zofia język polski
Niedźwiedź Joanna przedmioty zawodowe
Niejadlik Ewa przedmioty ekonomiczne
Niemczyk Maria język polski
Niemczyk Waldemar fizyka
Nocuń Barbara psycholog
Nowak Dorota matematyka
Nowakowski Przemysław język angielski
Nowakowska Julita język angielski
Nowosińska Alina język angielski
Ofierska Janina plastyka, technika
Olek Kazimiera biologia
Olesińska Jolanta biologia
Paluch Gertruda przedmioty medyczne
Panek Barbara fizyka
Panek Gertruda przedmioty medyczne
Pazura Bolesław muzyka
Pastuszka Danuta język angielski
Peciak Małgorzata, religia

Perska Zofia (+) język łaciński (filologia klasyczna)
Pieczonka Eugeniusz (+) nauczanie początkowe
Pieczonka Maria (+) nauczanie początkowe, geografia, matematyka
Pielok Józef przedmioty medyczne
Pilarski Witold przedmioty medyczne
Płaczek-Zielonka Renata przedmioty zawodowe
Płochocka Maria (+) nauczanie początkowe, historia, matematyka
Płuska Marek przedmioty medyczne
Podgórska Maria socjologia
Pokorski Stanisław, wiedza o kulturze

Polak Piotr fizyka
Potempa Janusz wychowanie fizyczne
ks. Poznalski Maciej, religia
Pszczoła Maria biologia

Pychynski Mirosław geografia
Pytka Zdzisław, religia
Rataj Sebastian, informatyka
Reimann Karina, język niemiecki

Rollings Dean lektor języka angielskiego
Rudzka – Żak Krystyna etyka
Rundel Amy lektor języka angielskiego
Rutkowski Kazimierz (+) wychowanie fizyczne
Sarapak Elżbieta język polski
Sklorz Klaudiusz informatyka
Skrzeszowski J. przedmioty medyczne
Skonieczna – Piśla Jolanta wiedza o kulturze
Skoś Maria (+) nauczanie początkowe
Skuła Ewa język angielski
Skupiński Jan fizyka
Sladek Aleksandra historia, język niemiecki
Smolińska Teresa język polski
Sobczyk Edward (+) wychowanie techniczne
Sobczyk Gabriela fizyka
ks. Sługocki Piotr religia
ks. Sobek Mariusz religia
Sońska Krystyna język rosyjski
Spałek Jerzy przedmioty medyczne
Stanosek Maria biologia
Stasieńko Danuta język polski
Stefan Renata przedmioty medyczne
Strzecha Jadwiga przedmioty psychologiczne
Strzeja Magdalena fizyka, chemia
Suda Wojciech (+) wychowanie fizyczne
Sumera Ireneusz muzyka
Svetlik Michael lektor języka angielskiego
Sykulska Marianna nauczanie początkowe
Sykulski Józef (+) fizyka
Szaran Elżbieta fizyka
Szczurek Ewa język polski
Szlężak Maria przedmioty medyczne
Szostek Maria geografia
Szpor Augustyn (+) biologia
Szychowska Krystyna matematyka
Szychowski Zdzisław wychowanie techniczne
Szyroki Herbert fizyka
Tatarowicz (Kaczorek) Katarzyna matematyka
Theifert Rudolf (+) język polski

Theifert Stanisława (+) matematyka
Tomys Wiesława biblioteka
Trybuś Stanisław (+) biologia, chemia
Urbańska N. przedmioty medyczne
Watzlawik Bernadetta muzyka
Wartenberg Zuzanna przedmioty medyczne
Wejchert Elżbieta język rosyjski
Werner Gabriela przedmioty medyczne
Wendykier – Skuła Sylwia język rosyjski
Wesołowska Edyta geografia
Wesołowski Piotr geografia
Wężyk Wiesław wychowanie techniczne, fizyka
Wiecha Ryszard informatyka
Wilczyńska Maria (+) nauczanie początkowe, język polski
Wilemska Zofia (+) nauczanie początkowe
Wiśniewski Janusz przedmioty medyczne
Witych Bożena biologia
Wojczyszyn Wioletta język polski
Wolna Marta biologia
Wręczycka Marianna język polski
Wyduchowicz Peter lektor języka niemieckiego
Yeo Julian lektor języka angielskiego
Zawilińska Barbara biologia
Zawilińska Janina (+) język rosyjski
Zielińska Alicja język francuski
Zientek Irena psychologia
Zug Henryk geografia
Zug Marzena geografia
Zygmunt (Otrębowicz) Iwona język polski, język czeski
Zygmunt Katarzyna psycholog, pedagog
Żółtaszek Teresa przedmioty medyczne