Rok szkolny 02.09.2019 – 26.06.2020
Semestr I

klasy I – III

02.09.2019- 22.01.2020
Semestr II

klasy I – II

klasy III

23.01.2020 – 26.06.2020

23.01.2020 – 24.04.2020

Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2019 – 31.12.2019
Ferie zimowe 10.02.2020 – 23.02.2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 – 14.04.2020
Pożegnanie uczniów klas III 24.04.2020
 Dni dodatkowo wolne  02.01.2020,  03.01.2020,
Dni ustawowo wolne od zajęć
dydaktyczno wychowawczych
01.11.2019,     01.01.2019,

01.05.2020,    12.06.2020

Konfrontacje teatralne  14 marzec 2020
 Dni do odpracowania 12.06.2020  (za konfrontacje)
Spotkanie z rodzicami  19.09.2019,     28.11.2019,     23.01.2020,
19.03.2020 – klasy III,      23.04.2020 – klasy I i II
Dzień Sportu 24. 06. 2020
Quiz Szkolny 25. 06. 2020