Zadania powtórzeniowe :

Klasa II

Kinematyka: Lista nr 1,

Energia i pęd: Lista nr 1,

Film – Zderzenia

Klasa III

Elektrostatyka: Sprawdzian próbny,

Prąd stały: Sprawdzian próbny,

Magnetyzm: Lista nr 1Lista nr 2,

Animacje : Siła elektrodynamiczna 1, 2,

 

Animacje fizyczne:

1. http://www.vascak.cz/

2. http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~yuasa1436/PlF1.htm

3.http://www.walter-fendt.de/html5/phpl/

4. https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics