Alfik Matematyczny jest najzupełniej poważnym konkursem matematycznym, mimo być może nieco dziecinnie brzmiącej nazwy. Odbywa się pod koniec listopada i polega na udzieleniu 4 odpowiedzi do każdego z 28 zadań. Dokładniej: 112 razy należy stwierdzić czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Za nieprawidłowe odpowiedzi punkty są odejmowane.  Klasy pierwsze mają inne zadania, klasy drugie i trzecie – takie same. Klasyfikacja jest prowadzona dla każdego poziomu osobno.

Najlepsze rezultaty uczniów naszego LO:

Rok szkolny 2019/20

klasy drugie:

Piotr Zug 1. miejsce w Polsce, LAUREAT
Patryk Gładysz 7. miejsce w województwie
Szymon Czarnogórski  i Kamil Januszkiewicz 8. miejsce
w województwie

ponadto Bartosz Jurczyk i Zuzanna Kubat – dyplom za dobry wynik

klasy pierwsze:

Michał Sosnowski i Michał Wąsiński  6. miejsce w województwie
ponadto Maciej Jankowski, Maksymilian Rataj,
Alan Pietrasz i Martyna Januszkiewicz
– dyplom za bardzo dobry wynik

oraz Sebastian Ledwoń – dyplom za dobry wynik

 

Rok szkolny 2007/8

klasy pierwsze:
Bartłomiej Bienias  1. miejsce w województwie,  LAUREAT

Klasy trzecie:
Damian Olczyk    2. miejsce w województwie

Rok szkolny 2008/09

klasy pierwsze:
Joanna Górska   8. miejsce w województwie

Klasy drugie:
Bartłomiej Bienias   1. miejsce w województwie
Janusz Stańkowski  9. miejsce w województwie

Klasy trzecie:
Ewelina Jachymska  3. miejsce w województwie
Marek Skorupa   5. miejsce w województwie
Małgorzata Waliczek  10. miejsce w województwie

Rok szkolny 2009/10

klasy pierwsze:
Jakub Zagrobelny  4. miejsce w województwie
Wojciech Tobiś   9. miejsce w województwie

Klasy drugie:
Katarzyna Wesołowska   6. miejsce w województwie
Joanna Górska   9. miejsce w województwie

Klasy trzecie:
Bartłomiej Bienias   3. miejsce w województwie
Janusz Stańkowski  9. miejsce w województwie

Rok szkolny 2010/11

klasy pierwsze:
Paweł Kotyś    2. miejsce w województwie

Klasy drugie:
Wojciech Tobiś    2. miejsce w województwie
Jakub Zagrobelny  5. miejsce w województwie

Klasy trzecie:
Joanna Górska    5. miejsce w województwie

Rok szkolny 2011/12

klasy pierwsze:
Dariusz Janik    6. miejsce w województwie

Klasy drugie:
Paweł Kotyś  1. miejsce w województwie,  LAUREAT

Klasy trzecie:
Wojciech Tobiś   1. miejsce w województwie
Jakub Zagrobelny  7. miejsce w województwie
Tomasz Wloczyk  8. miejsce w województwie

Rok szkolny 2012/13

klasy pierwsze:

Dagmara Weidel  5. miejsce w województwie
Michał Wiśniewski  7. miejsce w województwie
Kamil Lipiński  9. miejsce w województwie

klasy drugie:
Dariusz Janik    4. miejsce w województwie

Klasy trzecie:
Paweł Kotyś  1. miejsce w województwie,  LAUREAT
Maciej Cebula  4. miejsce w województwie

Aleksandra Mzyk  8. miejsce w województwie

Rok szkolny 2013/14

klasy pierwsze:

Jakub Wiecha  2. miejsce w województwie

klasy drugie:
Kamil Lipiński  1. miejsce w województwie
Michał Wiśniewski  5. miejsce w województwie
Dagmara Weidel  6. miejsce
w województwie
Jan Bioły     9. miejsce
w województwie

Klasy trzecie:
Dariusz Janik  2. miejsce w województwie.

Rok szkolny 2014/15

klasy pierwsze:

Maciej Zagrobelny  3. miejsce w województwie

klasy drugie:
Jakub Wiecha 1. miejsce w województwie,  LAUREAT

Klasy trzecie:
Michał Wiśniewski  1. miejsce w województwie,  LAUREAT
Mateusz Krawczyk  3. miejsce w województwie

Rok szkolny 2015/16

klasy pierwsze:

Małgorzata Biernacka  7. miejsce w województwie

klasy drugie:
Maciej Zagrobelny  2. miejsce w województwie
Tomasz Jurczyk  6. miejsce w województwie
Tomasz Ludyga  7. miejsce
w województwie


Klasy trzecie:

Jakub Wiecha  4. miejsce w województwie.

Rok szkolny 2016/17

klasy pierwsze:

Natalia Kierat  4. miejsce w województwie
Bartłomiej Zug 7. miejsce w województwie

Klasy trzecie:
Tomasz Ludyga 1. miejsce w województwie LAUREAT
Maciej Zagrobelny 2. miejsce w województwie
Mateusz Belka 3. miejsce w województwie

Rok szkolny 2017/18

klasy drugie:

Bartłomiej Zug 1. miejsce w województwie LAUREAT
Marta Woźny 2. miejsce w województwie
Natalia Kierat  3. miejsce
w województwie

Klasy trzecie:
Małgorzata Biernacka 1. miejsce w województwie LAUREAT
Tomasz Garus 2. miejsce w województwie
Paulina Czyrny 3. miejsce w województwie