Informacje

Konsulacie z nauczycielami odbędą się w dniach wywiadówek

19.09.2019, godz. 16.00 ( klasy I – III)

28.11.2019, godz. 16.00 ( klasy I – III)

23.01.2020, godz. 16.00 ( klasy I – III)

19.03.2020 – klasy III, godz. 16.00

23.04.2020 – klasy I i II, godz. 16.00

mgr Mariola Lubojańska
Poniedziałek 8.30 – 12. 30
Wtorek 8.30 – 12. 30
Środa 8.30 – 13. 30
Czwartek 8.30 – 12. 30
Piątek 8.00 – 11. 00

Gabinet nr 14 ( pierwsze piętro)

Pani Grażyna Chałupka – Szkolny Doradca Zawodowy
zaprasza uczniów na konsultacje indywidualne

w poniedziałek w godzinach    10.30 – 12.30
w czwartek w godzinach           10.30 – 13.30

Gabinet nr 1

Pielęgniarka szkolna – Pani Urszula Zabielska
jest obecna w szkole:
w środy             8.00 – 15.00
w czwartek       13.00 – 15.00

W terminie pełnienia dyżurów kasy, klasa odpowiada za czystość przy pomniku Lotników Polskich.

e-szkola
facebook