Dyrektor
mgr Marek Leśniak

Wicedyrektor
mgr Krystyna Grzebiela
mgr Marzena Zug

ks. mgr Dariusz Domerecki

mgr Zdzisław Pytka

mgr Małgorzata Peciak

mgr Ewa Szczurek
mgr Wioletta Wojczyszyn
mgr Iwona Zygmunt

mgr Julita Nowakowska
mgr Alina Nowosińska
mgr Anna Bryś-Gajda

mgr Renata Kassner

mgr Gabriela Janicka

mgr Krzysztof Kopyto

mgr Abtouche Sabrina

mgr Krystyna Borecka

mgr Edyta Wesołowska
mgr Marzena Zug

mgr Katarzyna Górska
mgr Waldemar Górski
mgr Katarzyna Tatarowicz

mgr Katarzyna Cisińska

mgr Mariusz Jaguś

(mjagus@10g.pl)

mgr Marek Koloch
mgr Marek Leśniak
mgr Katarzyna Grabas
mgr Zofia Adamczyk

mgr inż. Jolanta Kaczmarczyk

mgr inż. Karina Bioły

mgr Krzysztof Galus

mgr Małgorzata Gajek

mgr Jarosław Leszczyński

mgr Grażyna Chałupka

mgr Wiesława Tomys

mgr Mariola Lubojańska

mgr Katarzyna Grabas

p. Urszula Zabielska